Duhovnost · Filozofija

Scenariji budućnosti

U jednom od članaka spominjao sam kako je shvaćanje ljudske perspektive da je ova cjelokupna rasa ljudi koja se nalazi na planetu također civilizacija – vrlo bitna. Kapitalistički sustav nas je vrlo usmjereno odvukao od te misli. Kada se samo sjetite, ako ste ikada proučavali ikoju civilizaciju, njihova komunikacija bila je usuglašena, sinergistička i usmjerena… Continue reading Scenariji budućnosti

Duhovnost

Moć telepatije

Telepatija je način komunikacije svojstven bićima (životinje, biljke, ljudi, entiteti, …) na višim razinama postojanja, odnosno kako se to u zadnje vrijeme spominje – vibracija. Iako se potonja smatra „osnovom“ ili referentom vrijednošću kako bi se moglo razaznati tko je osoba na višoj razini svijesti, mora biti jasno da je vibracija samo element nečega većeg:… Continue reading Moć telepatije

Duhovnost · Psihologija

Pratite snove i otkrijte sebe

Od drevnih Indijanaca poznato nam je da je proučavanje snova od velike važnosti. Vjerojatno ste čuli za „hvatača snova“ (dreamcatcher), koji se koristi za hvatanje (ne)željenih snova radi mirnijeg spavanja ukoliko su to noćne more, ili da bi se ujutro lakše sjetili onoga što ste sanjali. Naime, jedan aspekt u kategoriji snova koji je uvelike… Continue reading Pratite snove i otkrijte sebe